Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

За отдел „Сертификация“, част от „Национален институт за изследвания и сертификация“ ЕООД, утвърдена устойчива компания със 100 % държавен капитал, ангажирана да запази, подкрепя и развива знаковите за българската история :Държавна лаборатория „Българска роза“, „Национална лаборатория за изпитване на вино, спиртни напитки и етерични масла“ и „Сертификация“, се търси ОДИТОР КАЧЕСТВО.

Задължения и отговорности

 1. Планира, организира и контролира прилагането, поддържането и развитието на дейностите във връзка със сертификацията на системи за управление (СУ).
 2. Изготвя доклади и предложения до ръководител отдел „Сертификация” за предоставяне, потвърждаване и/или отнемане на сертификат.
 3. Участва в екипи от одитори при сертификация на СУ.
 4. Когато действа като водещ одитор, взема самостоятелно решение за съответствието на елементите/процесите на СУ с изискванията на стандартите.
 5. Извършва надзор на притежателите на сертификати.
 6. Работи за поддържане и повишаване на авторитета на Органа за сертификация и повишаване на доверието в предоставяните услуги по сертифициране.
 7. Спазва изискванията за поверителност и конфиденциалност на информацията.

Изисквания

 • Завършено висше образование в областите: химия, строителство или други инженерни науки, включително хранително-вкусова промишленост;
 • Производствен опит по специалността;
 • Преминат/и IRCA регистриран/и курс/ове за водещ одитор по: БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015, БДС ISO 45001:2018; БДС EN ISO 22000:2018;
 • Познания по нормативни актове, в обхвата на компетентност;
 • Екипно ориентиран колега, с отлични умения за ефективна писмена и устна комуникация.
 • Предимства:
  • Владеене на английски език на работно ниво;
  • Знания и практически опит в изпитване/оценяване на продукти;
  • Познаване на БДС EN ISO/IEC 17021 /17065 / 17025;
  • Свидетелство за управление на МПС, активен шофьор.

Педложението

 • Атрактивно възнаграждение с пълни осигуровки;
 • Платен годишен отпуск 20+, ваучери за храна;
 • Отлични условия на труд в екип от професионалисти;
 • Работа на редовна смяна от понеделник до петък;
 • Постоянна заетост с възможност за развитие в утвърдена компания.