Главен Специалист Осигуряване на качеството

БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦА търси да присъедини към своя екип Главен Специалист Осигуряване на качеството. Задължения и отговорности Контрол по осигуряване на необходимата документация за партидите, постъпили за тестване и освобождаване…

ХИМИК ЦИЛ, ОТГОВОРНИК ПО НОРМАТИВНО ОСИГУРЯВАНЕ

Солвей Соди, Девня, най-големият содов завод в България и Европа за синтетично производство на калцинирана сода и най-големият европейски завод на Solvay търси да назначи: ХИМИК ЦИЛ, ОТГОВОРНИК ПО…

Специалист качество в козметично производство

От 29 години biotrade е сред най-успешните български компании, разработваща иновативни решения за грижа за кожата. В момента biotrade търси специалист, който да се гордее с името на компанията…

Контрольор качество

Фикосота Фууд ЕАД е производствена фирма в областта на производство на сухари и сухи сладкарски изделия. Във връзка с разширяване на дейността си търси да назначи: Контрольор качество/входящ контрол….

Химик

„БИОВЕТ“ АД е водещ европейски производител на фуражни добавки, премикси, активни субстанции и готови лекарствени средства за лечение, профилактика и подобряване здравето и продуктивността на животните. „БИОВЕТ“ АД може…

Търговски представител/Продуктов мениджър

АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ, лицензиран търговец на едро с медицински изделия, търси да назначи СПЕЦИАЛИСТ БИОЛОГ-БИОТЕХНОЛОГ-МОЛЕКУЛЯРEН БИОЛОГ-ХИМИК КАТО ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ/ПРОДУКТОВ МЕНИДЖЪР. Задължения и отговорности Познаване на ефективността и приложението на продуктите…

Търговски представител

MМ Политрейд е частна семейна фирма с основен предмет на дейност – дистрибуция на суровини за пластмасовата индустрия. Техническата експертиза и огромното разнообразие на предлаганите продукти и суровини от…

Търговски представител

MМ Политрейд е частна семейна фирма с основен предмет на дейност – дистрибуция на суровини за пластмасовата индустрия. Техническата експертиза и огромното разнообразие на предлаганите продукти и суровини от…
ОСЪМ АД, част от “ГРУПА ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕТАЛИТЕ-АНГЕЛ БАЛЕВСКИ ХОЛДИНГ” АД/MTG Group, е акционерно дружество с производствена и търговска дейност на детайли от сив и сферографитен чугун. Организацията има…