Задължения и отговорности

 1. Извършва пробовзeмане на крайни лекарствени продукти, следвайки съответните одобрени процедури.
 2. Извършва постоянен контрол върху производствения процес, по отношение на спазването на Добрата Производствена Практика и вътрешно-фирмените процедури.
 3. Извършва постоянен контрол върху производствения процес, по отношение качеството на произвежданите лекарствени продукти.
 4. Извършва постоянен контрол върху производствения процес, по отношение качеството на използваните суровини и материали.
 5. Извършва постоянен контрол върху производствения процес, по отношение коректно документиране на извършваните процеси.
 6. Работа в екип.

Изисквания

 • Компютърна грамотност – MS Office;
 • Английски език е предимство
 • Химическо или друго образование, в сферата на природните науки, е предимство;
 • Предишна работа във фармацевтична компания или близко производство е предимство.

Предложението

 • Конкурентно трудово възнаграждение;
 • Мотивираща бонусна система, спрямо индивидуалното представяне на служителите;
 • Ваучери за храна, на стойност 200,00лв;
 • Допълнително здравно осигуряване и годишни профилактични прегледи;
 • Покриване на транспортни разходи;
 • Подсигурени жетони за вендинг машини;
 • Карта за отстъпки;
 • Допълнителни социални и спортни дейности за сплотяване на колектива.

Необходими документи за кандидатстване

 • Подробна автобиография