Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Биофарм ООД, българска фармацевтична компания, търси да назначи КВАЛИФИЦИРАНО ЛИЦЕ по Качество.

Задължения и отговорности

 1. Сертифициране и освобождаване на партиди лекарствени продукти в съответствие със законодателството.
 2. Водене на регистър на издадените сертификати за освобождаване на партидите от лекарствени продукти.
 3. Поддържане и развиване на системата по управление на качеството.
 4. Изготвяне на стандартни оперативни процедури и работни инструкции в съответствие с изискванията на ДПП и ДДП.
 5. Изготвяне на технически споразумения с външни партньори.
 6. Извършване на одити на производители и лаборатории за анализ на лекарствени продукти за съответствие с ДПП.
 7. -Управление на оплаквания и отклонения.
 8. Участие в дейности по блокиране, изтегляне и унищожение на продукти.
 9. Паниране и провеждане на вътрешни обучения по ДПП и ДДП.

Изисквания

 • Висше образование – магистър по медицина, фармация, химия, биология, биотехнология;
 • Най-малко 2 (две) години практически опит във фармацевтичното производство и/или в извършване на качествен и количествен анализ на лекарствените продукти и активни вещества;
 • Английски език – много добро ниво (писмено и говоримо);
 • Компютърни умения – MS Windows, MS Office, Excel;
 • Добри организационни и комуникативни умения за работа в екип.

Предложението

 • Работа в екип и коректно отношение;
 • Мотивиращо възнаграждение и условия на труд.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография с актуална снимка;
 • Мотивационно писмо.

Срок за кандидатстване: 12.02.2023 г.