СЖС България, филиал на фирмената Група SGS S.A., със седалище в Женева/Швейцария, с предмет на дейност: контролни услуги, сертификация на системи, продукти и производства, лабораторни анализи, търси за лабораторията…
“БАРИТ МАЙНИНГ“ ЕООД е част от “РУА” и е специализирана в добив на железен и баритен концентрат, използвайки най-съвременни технологии за преработка на суровината.За нуждите на завода в град…
Софарма АД е фармацевтична компания с повече от 85 години история. Политика на фирмата е да произвежда висококачествени продукти отговарящи на критериите на всички световни стандарти и с гарантирано качество,…
За „Завод за твърди лекарствени форми“  гр. София, Направление Качествен контрол, Софарма АД търси да назначи Контрольор Производствени звена. Задължения и отговорности Вземане на представителни проби за изпитване и…
“Лулис Мел – България” ЕАД, международна компания, работеща в сферата на хранителната промишленост и най-големият преработвател на пшеница на Балканите, с дейност в Генерал Тошево, търси да назначи МЕНИДЖЪР…
Фортекс Нутрасютикалс ООД е българска компания, с лидерска позиция на българския пазар за хранителни добавки и лекарства. Във връзка с разрастване на производствените мощности на компанията, се предлага свободна…
За направление Качествен контрол, Софарма АД търси да назначи Старши Химик. Задължения и отговорности Спазване на изискванията на Добра лабораторна практика, Добра производствена практика и ISO/IEC 17025; Вземане на…
Софарма АД обявява Лятна стажантска програма – Химична лаборатория “Качествен контрол” и фармацевтично производство в “Завод за Ампулни лекарствени форми”. Изисквания Специалност в сферата на Химията и/или Биологията; -Завършен минимум…
СОФАРМА АД търси да назначи ХИМИК – ТЕЧНА ХРОМАТОГРАФИЯ за Направление Качествен контрол. Задължения и отговорности Извършване на анализи, свързани с контрол на качеството на лекарствените продукти. Работа с…
Фирма БОРОЛА търси да нaзначи медицински представител за гр. Благоевград и региона.Фирмата е с утвърдени природни продукти, лекарства, медицински изделия и дермокозметика. Задължения и отговорности Работи за увеличаване на…