Задължения и отговорности

  • Извършва производствен контрол чрез химични анализи и механични замервания на определени технологични параметри, с честота в съответствие със заложената в контролните планове и технологични инструкции;
    Подготвя образци за изпитване според изискванията на стандартите и вътрешно-фирмените регламенти;
  • Отразява всички резултати при провеждане на пробите и анализите в утвърдени лабораторни формуляри;
    Следи наличности на химически реактиви /суровини и материали/ в лабораторията;
  • Готовност за работа на смени (без нощна смяна).

Изисквания

  • Образование отговарящо на длъжността;
  • Знания по английски език на работно ниво.

Необходими документи за кандидатстване

  • Актуална автобиография