Задължения и отговорности

  1. Отговаря за нормалнатa работа на инсталациите, управлява технологичния процес и следи физико-химичните показатели на произвежданите нефтопродукти.

Изисквания

  • Завършено средно химическо образование;
  • Организираност и стриктност;
  • Работа в екип.

Предложението

  • Добро възнаграждение;
  • Осигурен транспорт от и до работното място;
  • Приятна работна атмосфера, където се поощряват екипния дух и сътрудничество;
  • Работа на смени.

Необходими документи за кандидатстване

Актуална автобиография