Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Задължения и отговорности

 1. Контролира и изпитва продукцията по време на производство, както и крайните изделия преди експедиция.
 2. Работи с уреди и инструменти за измерване.
 3. Съхранява и пази фирмената техническа и друга документация.
 4. Следи за спазването на инструкциите за качество и технология на процесите в производството.
 5. Предприема корективни и превантивни действия при открити отклонения от установените качествени норми.

Изисквания

 • Средно образование, средно техническо или химическо ще се счита за предимство;
 • Умение за работа с техническа документация ще се счита за предимство;
 • Знания и практически умения за работа с измервателни уреди и инструменти ще се счита за предимство;
 • Възможност за работа на смени в динамична работна среда;
 • Отговорност и дисциплинираност към възложената работа;
 • Усет към детайла и качеството.

Предложението

 • Добри условия на труд;
 • Регламентирано работно време;
 • Пълно работно време, 8 часа, трисменен режим на работа;
 • Много добро стартово възнаграждение с възможност за растеж, изплащано редовно в договорения срок
 • Постоянна заетост;
 • Допълнително здравно осигуряване.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография