Мениджър Валидиране и трансфер на продукти

Към момента, компанията търси да назначи Мениджър Валидиране и трансфер на продукти.

Задължения и отговорности

 1. Ефективно управлява Проекти, включващи дейностите по трансфер на лекарствени продукти, като гарантира съответствие с добрите производствени практики (GMP), съответните стандартни оперативни процедури (SOP) и регулаторните изисквания.
 2. Действа като основна връзка между Компанията и Клиента, за да осигури стартирането, провеждането и приключването на проекта съгласно договорното споразумение на Клиента и Компанията.
 3. Координира дейностите и резултатите на всички партньори по Проекта и проактивно идентифицира и управлява проблемите.
 4. Координира дейностите вътре в екипа по трансфер.
 5. Организира работни срещи, води протоколи от тях и координира изпълнението на задачите по проектите.
 6. Самостоятелно подготвя, координира и представя проектни материали на вътрешни и външни срещи.
 7. Отговаря за поддръжката на информация и документация относно проекта в различни бази данни.
 8. Прилага ресурсни стратегии за постигане на целите на проекта.
 9. Прилага познанията си по производство и/или аналитичен контрол, като съдейства за изготвяне на документи касаещи трансфера на продуктите
 10. Участва в изготвяне на документи, засягащи трансфера на продукти, изготвя анализ на пропуските.

Изисквания

 • Висше образование: PhD, магистър или бакалавър – фармация, химия, биохимия, биотехнологии;
 • Много добро познаване на насоките за добра производствена практика/ICH, регулаторни изискваня, процес на разработване на лекарства;
 • Минимум 5 години стаж във фармацевтично производство;
 • Отлична комуникация, презентационни умения, както писмени, така и устни;
 • Способност да организира и работи в екип;
 • Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Демонстрира способност да се спазват срокове с минимален надзор при работа и да си взаимодейства с мултидисциплинарни екипи;
 • Демонстрирана способност за усвояване на нови техники и решаване на сложни задачи;
 • Демонстрирани умения за устна и писмена комуникация, включително визуализация на данни и изготвяне на доклади.

Предложението

 • Интересна и предизвикателна работа;
 • Нова, съвременна работна среда;
 • Възможност за дългосрочна заетост;
 • Възможност за професионално развитие;
 • Стандартно работно време – 8:30 – 17:00 часа.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография на български език;
 • Актуална снимка.