Медицински представител – Прескрипторни продукти (Пловдив)

Основни задължения и отговорности

 • Създава и поддържа много добри и дълготрайни професионални отношения с ОПЛ, специалисти и фармацевти в поверения му регион, както и работи за привличане на нови клиенти.
 • Отговаря за изпълнение на заложените цели за продажби на определените му лекарствени продукти в поверения му регион.
 • Имплементира планираните маркетингови активности за продуктите пред клиентите си лекари и фармацевти.
 • Изготвя ежемесечни планове и отчети за дейността си.
 • Следи пазарните тенденции в региона си, както и конкурентните продукти и цени.
 • Участва в организирането на фирмени мероприятия, както и в национални или регионални медицински и фармацевтични форуми.

Изисквания

 • Висше образование – Медицина, Фармация, Биология, Химия, Кинезетерапия или друга релевантна дисциплина;
 • Минимум 1 година опит в продажбите във фармацевтичния бранш;
 • Много добри комуникативни умения и умения да изгражда отношения с клиенти;
 • Компютърна грамотност;
 • Валидна шофьорска книжка и възможност за пътувания в страната.

Предложението

 • Стабилна и сигурна работна среда;
 • Въвеждащо обучение и възможност за усъвършенстване и професионално развитие;
 • Мотивиращи условия на труд и възнаграждение;
 • Атрактивен социален пакет, включващ ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др., съгласно фирмените политики;
 • Бонус “Препоръчай приятел” по утвърдени фирмени правила.