Медицински представител – половин работен ден

Фирмата работи с утвърдени западноевропейски, фармацевтични компании.

Изисквания

  • Предишен опит като медицински представител;
  • Висше образование в сферата на: медицина, биология или химия;
  • Умения за работа в екип;
  • Добри търговски, организационни, презентационни, комуникативни и аналитични умения;
  • Организираност и находчивост.
  • Шофьорска книжка категория B е предимство.

Задължения и отговорности

  1. Да представят пред лекари продуктите, с които фирмата работи.
  2. Да осъществяват контакти с нови лекари и да поддържат връзка с тях.
  3. Да проучват конкурентните фирми и продуктите, с които работят.
  4. Да се стремят да постигат добри резултати.

Необходими документи за кандидатстване

Мотивационно писмо, снимка и автобиография