Задължения и отговорности

 1. Създава и поддържа ефективни професионални отношения с лекарите в поверения регион.
 2. Посещава ежедневно лекари със специалност „Офталмология“ в поверения регион съгласно план за седмицата.
 3. Развива и поддържа добри отношения с други клиенти от съответния регион (аптеки, оптики).
 4. Предоставя професионална информация за фирмените продукти и по този начин разширява дейността на компанията в определения регион.
 5. Организира презентации пред лекари специалисти.
 6. Участва във вътрешно фирмени и национални научни събития.
 7. Изготвя отчет за свършената работа, спазвайки определен срок.

Изисквания

 • Лекар, фармацевт, биолог, фелдшер, медицинска сестра или друго хуманитарно образование;
 • Предишен опит като Медицински представител в областта на Офталмологията е предимство;
 • Шофьорска книжка категория B;
 • Владеене или ползване на Английски език е предимство;
 • Компютърна грамотност – MS Office; CRM
 • Отлични комуникационни и презентационни умения;
 • Организационни умения.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография