Медицински представител – ОТС портфолио

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Задължения и отговорности

 1. Създаване и поддържане взаимоотношения с лекари в област София.
 2. Осъществяване на посещения на лекарски кабинети и медицински заведения и представяне на портфолиото компанията – OTC категорията.
 3. Следене на продажбите в поверения ви регион.
 4. Изготвяне на регулярни отчети за извършените посещения и достигане на поставените цели.

Изисквания

 • Образование в сферата на Медицина, Фармация, Биотехнологии, Химия би било предимство, но не е задължителен реквизит;
 • Предишен опит на релевантна позиция би бил полезен, но не е категорично изискване за ролята;
 • Отлични комуникативни и презентационни умения;
 • Компютърни умения – MS Office package;
 • Шофьорска книжка – категория „В” /активен шофьор/;
 • Базово владеене на английски език би било полезно по линия на бъдещо кариерно развитие в компанията.

Предложението

 • Стабилна и сигурна работна среда;
 • Въвеждащо обучение и възможност за усъвършенстване и професионално развитие;
 • Мотивиращи условия на труд и възнаграждение;
 • Атрактивен социален пакет, включващ ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др., съгласно фирмените политики;
 • Бонус “Препоръчай приятел” по утвърдени фирмени правила.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография