Основен предмет на дейност на Момина крепост АД – гр. Велико Търново е производство и търговия на медицински изделия за еднократна употреба. Като спомагателна дейност фирмата развива още производство и търговия на: бласова и шприцова продукция за промишлеността, селското стопанство и бита, а също така други търговски операции, включително реекспорт. В момента компанията търси да назначи специалист на длъжност “Лаборант”.

Задължения и отговорности

 1. Извършват физични, химични и биологични изпитвания на готови изделия, технологични проби и др.
 2. Извършват входящ контрол на постъпващите суровини, материали, опаковки, полуфабрикати и изделия за окомплектоване съгласно Класификатор за входящ контрол. Упражняват текущ и приемателен контрол на готовата продукция в съответствие със стандартизационните изисквания за качество на медицински и други пластмасови изделия.
 3. Извършват физични, химични и биологични изпитвания на готови изделия, технологични проби, мострени образци.
 4. Всички анализи извършват съгласно изискванията на Техническа документация за производство и контрол на продуктите или утвърдените процедури и инструкции.

Изисквания

 • Средно специално/Висше образование – Химия и биология, Микробиология или други специалности с изучаване на микробиология;
 • Предишен опит на позиция свързана с лабораторна работа ще бъде предимство;
 • Отговорност и дисциплинираност.

Предложението

 • Добро заплащане, постоянен трудов договор със срок за изпитване;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Възможност за професионално развитие.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография