Задължения и отговорности

 1. Извършване на лабораторни тестове и даване на заключение за качеството на постъпващи суровини, технологични параметри и готова продукция.
 2. Участие при разработване на нови стандарти, методики и др.
 3. Извършване на аналитични тестове при калибриране на лабораторните и промишлени контролно-измервателни прибори.
 4. Изготвяне и съхраняване на резултатите в база данни (журнали, диаграми, анализни свидетелства и др.).

Изисквания

 • Висше образование – специалност „Химия”, „Химични технологии”, „Химия на дървесината” и др. с химическа насоченост;
 • Умения за прецизна аналитична дейност;
 • Владеене на английски език на работно ниво (писмено и говоримо) e предимство;
 • Желание за работа в непрекъсваем производствен процес (работа на смени, вкл. нощна смяна);
 • Умения за работа в екип;
 • Желание за развитие и поеманe на отговорности;
 • Опит в произовдствена среда се смята за предимство;
 • Добри компютърни умения (Word, Excel, Power Point).

Предложението

 • Работа в международна компания с утвърдени стандарти;
 • Въвеждаща програма, която да подпомогне успешното Ви интегриране в спецификата на процесите;
 • Възможност за професионално обучение и развитие;
 • Безплатен транспорт;
 • Безплатна храна;
 • Допълнително здравно осигуряване и други социални придобивки.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобография