“Пластхим-Т” АД е един от най-големите производители на биаксиално ориентирано полипропиленово фолио (БОПП), каст ориентирано полипропиленово фолио (КПП) и гъвкави опаковки както в България, така  и на Балканския полуостров. В момента компанията търси да присъедини към своя екип специалист на позицията “Контрольор Качество”.

Задължения и отговорности

 • Тестове и изпитания на продуктите с периодичност и обем определени в технологичната документация.
 • Въвеждане на информацията от анализите в системите за производствено планиране и отчитане.
 • Провеждане на изпитвания и контрол на несъответстващ продукт и извънредни проби / мостри.
 • Издаване на сертификати за качество на произвежданите продукти.
 • Осъществяваване на контрол на качеството на място по цялата производствена линия в цеха.

Изисквания

 • Завършено средно образование;
 • Умения за работа в екип;
 • Находчивост и ориентираност към резултати;
 • Готовност за работа на двусменен режим с 2 дни почивка (07:00-19:00, 19:00-07:00);
 • Бързина и съобразителност в неочаквани ситуации.

Предложението

 • Сигурно работно място, на което да срещнеш приятели;
 • Бруто заплащане, което може да удвоиш и утроиш чрез бонус*, ако постигнеш екипните цели:
  • Първи месец 900 лв.
  • Втори месец 1 170 лв.
  • Трети месец 1 575 лв.
  • След Четвърти месец средно 1 800 лв.
  • *бонусната схема е без таван при преизпълнение на плана.
 • Транспорт;
 • Безплатна храна;
 • Карта Мултиспорт с 50% съфинансиране.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография с контакт за връзка