Инженер специалист по качеството

Задължения и отговорности

 1. Изготвя и/или коригира технологична документация свързана с производствената и развойната дейност на предприятието.
 2. Обезпечава производствения процес с поддържане наличности на суровинната база и производствена програма.
 3. Валидира съответствието на разработваните и произвежданите продукти с установените качествени и количествени норми.
 4. Изработва и окомплектова съпътстващата продуктова документация съгласно въведената СПК и нормативните уредби.
 5. Изготвя и проследява решения за подобрения и оптимизация в производството от гледна точка на оборудване и ефективната му експлоатация.
 6. Разработва, структурира и валидира аналитични методи и процедури спрямо нормативната уредба за окачествяване на изходни суровини, готова продукция и нови продукти.
 7. Изготвяне на технологични и продуктови решения според стратегически план на развитие пре-доставен от ръководството.

Изисквания

 • Висше инженерно образование – химически профил е предимство;
 • Добри компютърни умения;
 • Добър английски (евтл. немски) език на работно ниво;
 • Опит на подобна позиция в производствено предприятие;
 • Аналитично мислене, добри организационни умения, прецизност и внимание към детайла;
 • Да умее да определя приоритети, да спазва крайни срокове и да работи в динамична среда;
 • Шофьорска книжка – минимум една година активност.

Предложението

 • Работа в динамична среда;
 • Възможност личностно и професионално развитие;
 • Атрактивно възнаграждение;
 • Трудов договор.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография;
 • Актуална снимка;
 • Мотивационно писмо.