Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

ХАРМОНИ 2012 е инвестиционна компания, развиваща проекти за възстановяване на производствени мощности и предприятия. Към момента, компанията е фокусирана в реализацията на инвестиционен проект: „Модернизация и разширяване на цинково производство и нова Велц инсталация за преработка на цинк-съдържащи материали“, гр. Кърджали. Във връзка с разширяване на дейността си търси най-подходящия кандидат за позицията:

ИНЖЕНЕР-ХИМИК

Задължения и отговорности

– Организира, контролира и управлява химикотехнологичния процес;
– Извършва предписаните по технология химико-физични измервания, съгласно утвърдени методи;
– Следи и поддържа наличностите на реагенти, разтворители, референтни материали и консумативи, необходими за работата на лабораторията;
– Анализира и систематизира получените резултати от извършените измервания и изпитания на готовата продукция и информира ръководството за констатираните несъответствия;
– Участва при разработването и внедряването на стандартите и техническите условия за използваните в производството материали и суровини, както и при установяване на разходните норми и допустимия брак в производството;
– Следи за правилното използване и изправността на лабораторната апаратура материали и химикали, уведомява ръководството при повреди, предлага контролни проверки и измервания на апаратурата.

Изисквания

– Висше техническо образование бакалавър или магистър по специалност „Химия” или друга подобна инженерна специалност;
– Опит на подобна длъжност минимум 3 години;
– Много добра компютърна грамотност и отлично познаване на MS Office;
– Личностни качества – отговорност и лоялност, умение за работа в екип, умение за определяне на приоритети, добри аналитични умения, умения за работа под напрежение и едновременно проследяване на няколко задачи, организация на работния процес в дадения срок.

Предложението

– Много добро възнаграждение и работни условия, възможност за професионално развитие;
– Вътрешни обучения и семинари за професионално развитие;
– Работа в подкрепяща и открита работна среда с добър и мотивиран колектив;
– Социални придобивки;
– Месторабота –гр. Кърджали, бул. „България“ 127.

При проявен интерес, изпратете CV с актуална снимка и мотивационно писмо.

Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/6301276