Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Самостоятелна Медико Диагностична Лаборатория – Рамус ООД търси да назначи Химик в аналитична лаборатория.

Задължения и отговорности

 1. Извършване на количествен инструментален анaлиз на малки молекули в биологични матрици чрез LC-MS/MS, HPLC, AAS и друга аналитична апаратура.
 2. Оптимизиране на хроматографските условия за разделяне на аналита(ите).
 3. Извършване на подготовка на пробите (чрез твърдофазна/ течно-течна екстракция или друг подходящ метод).
 4. Стриктно спазване на приложимите СОП-ове, ръководства и изискванията на ISO 17025 и принципите на добрата лабораторна практика (GLP).

Изисквания

 • Бакалавър/Магистър по аналитична химия, биохимия, инженерна или свързана област на науките за живота.
 • Кандидатът трябва да има опит в аналитичната химия с фокус върху LC-MS/MS и HPLC.
 • Предишен опит в индустриалното развитие/изследователската и развойната дейност в областта на фармацията, биохимията, биотехнологиите или биопроцесите се счита за предимство
 • Предишен опит в разработването и валидирането на аналитични методи за характеризиране на малки молекули в различни матрици се счита за съществено предимство.
 • Допълнителен опит с методи като AAS и ELISA се счита за предимство.
 • Точен и структуриран начин на работа.
 • Ориентирани към резултати, гъвкави и креативни със силна нагласа за сътрудничество.
 • Английски език- работно ниво при използване на научна литература и ръководства за работа с аналитичната апаратура.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография