Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Самостоятелна Медико Диагностична Лаборатория – Рамус ООД търси да назначи Химик в аналитична лаборатория.

Задължения и отговорности

 1. Разработване/валидиране на методи за различни вещества. Количествено определяне в биологични матрици чрез LC-MS/MS, HPLC, AAS и съвременна аналитична апаратура.
 2. Оптимизиране на хроматографските условия за разделяне на аналита(ите).
 3. Оптимизиране на пробоподготовка на пробите (чрез твърда фаза/течно-течна екстракция и др.)
 4. Самостоятелна работа по планиране и провеждане на възложените проекти  Стриктно спазване на приложимите СОП-ове, ръководства и изискванията на ISO 17025.

Изисквания

 • Магистър аналитична химия, биохимия, инженерство или свързана област на науките за живота и/или минимум 5 години опит в индустриалното развитие/изследователската и развойна дейност в областта на биохимията, биотехнологиите или биопроцесите;
 • Опит в аналитичното развитие с фокус върху LC-MS/MS и HPLC;
 • Допълнителен опит с методи като UV/VIS/флуоресцентна спектроскопия и ELISA също е предимство;
 • Опит в разработването на аналитични методи и за предпочитане опит в работата с характеризиране на малко молекули в различни матрици. Предишен опит в работата с пречистване на лекарствени форми;
 • Точен и структуриран начин на работа;
 • Ориентирани към резултати, гъвкави и креативни със силна нагласа за сътрудничество;
 • Английски език-писмено и говоримо.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография