Задължения и отговорности

 1. Участва в производството на течни и прахообразни препарати.
 2. Стриктно спазва технологията на изготвяне на различните продукти, работата на оборудването, инструментите, екипировката и приспособленията.
 3. Подготвя за работа апаратурата съгласно утвърдената инструкция.
 4. Изисква необходимите суровини и материали за производство на продукцията.
 5. Претегля всички изходни материали, съгласно процедури и инструкции за претегляне.
 6. Следи за наличности на суровините в производството.
 7. Контролира качеството на производство и спазването на оперативните карти и техническа спецификация.
 8. Отговаря за качеството на готовата продукция.
 9. Провежда и контролира процеса на технологично чистене.

Изисквания

 • Висше образование в областта на химията ще е предимство;
 • Професионален опит в същата сфера е голямо предимство;
 • Подходяща и за млади кадри без опит;
 • Отговорност и дисциплинираност при изпълнение на възложените задачи;
 • Способност за работа в екип;
 • Способност за предлагане на нови идеи и решения;
 • Лоялност към фирмата.

Нашето предложение

 • Стабилна и сигурна работна среда;
 • Възможност за усъвършенстване и професионално развитие;
 • Добро стартово възнаграждение, което подлежи на значителна корекция след успешно завършени 6 месеца.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография