„Mонбат Рисайклинг” ЕАД е водеща фирма в рециклирането на акумулаторен и оловен скраб, оловни сплави, полиетилен и полипропилен, производство на олово, оловни сплави, полиетиленови и полипропиленови материали. Поради своето разрастване, компанията търси да назначи мотивиран и ориентиран към резултатите професионалист на позиция: Химик, контрол на качеството.

Задължения и отговорности

 1. Химични, физични и физико-химични изпитвания на входящи, междинни и крайни продукти.
 2. Статистическа обработка на резултати.
 3. Изготвяне на протоколи и др.

Изисквания

 • Образование – висше химическо /инженерна или аналитична химия/;
 • Владеене на английски език във връзка с работата – предимство;
 • Компютърна грамотност – Работа с операционна система Windows и свързаните с нея програмни продукти, Internet и специализиран за дейността софтуер.

Предложението

 • Много добро възнаграждение обвързано с постигнатите резултати, социален пакет от придобивки: ваучери за храна, допълнителна здравна застраховка.
 • Работа в бързо развиваща се компания и екип от професионалисти;
 • Възможност за професионално израстване.
 • Въвеждащо професионално обучение;
 • Дългосрочен ангажимент в утвърдена компания;
 • Пакет от допълнителни придобивки;

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография

Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/7350956