Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Задължения и отговорности

 1. Осъществява проверка и контрол на качеството на входящи суровини и готова продукция, съгласно приложимата документация и инструкции.
 2. Работи с лабораторни уреди и инструменти за окачествяване.
 3. Въвежда и обработва данни в Microsoft Dynamics AX.

Изисквания

 • Завършено висше образование – подходящо за позицията;
 • Организационни умения и компютърна грамотност.

Предложението

 • Подробно въвеждащо обучение;
 • Коректни трудови и финансови взаимоотношения;
 • Трудов договор на пълен работен ден от 08:30 до 17:00;
 • Социални придобивки;
 • Почивни дни (събота, неделя и официални празници);
 • Платен годишен отпуск – 20 дни;
 • Работа в модерен производствен център в с. Лозен, с организиран служебен транспорт от Метростанция “Цариградско шосе”. Пътуването отнема 15 минути в посока.