Химик-аналитик в отдел Качествен контрол

Задължения и отговорности

 1. Спазване правилата за вътрешен ред, както и всички останали процедури на Системата за Управление на Качеството на компанията.
 2. Извършва подготовка и провежда анализ на пробите, постъпили в химична лаборатория и ин-процес контрол лаборатории.
 3. Водене на технически записи от извършваните дейности и попълване своевременно на документи от СУ, партидни досиета.
 4. Поддържа чистота на работното място и извършва всички необходими дейности по текуща поддръжка на използваната аналитична апаратура, спомагателно оборудване и консумативи.
 5. Извършване на междинен и краен контрол на произвежданите продукти, извършване на входящ контрол на суровини.
 6. Познания и/или опит, свързан с микробиологичен контрол на храни и/или фармацевтични продукти.

Изисквания

 • Завършено висше образование с образователна степен „Магистър“ или „Бакалавър“ по химия, биотехнологии или други подходящи природни науки;
 • Познания (опит) при работа с хроматографска апаратура HPLC и GC са предимство;
 • Опит при работа със стандартна лабораторна апаратура;
 • Аналитично мислене;
 • Ползване на английски език (ниво B1).
 • Познания/ работа съгласно стандартите по качество HACCP, ISO 22000, GMP, ISO/IEC 17025.

Предложението

 • В отдел Качествен контрол са осигурени отлични възможности за професионално развитие, свързани с използване на съвременна аналитична апаратура, модерно обзаведени лаборатории, провеждане на вътрешни и външни обучения.
 • Работно време – 8:00 – 16:30 ч. (само в работни дни).
 • Местоположение: гр. Божурище (осигурен е служебен транспорт от/до гр. София-метростанция Сливница, гр. Дупница). Трудовият договор се сключва с изпитателен срок от 6 (шест) месеца.
 • Заплащането е свързано с личните умения за работа в химична лаборатория и необходимостта от последващи обучения.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография със снимка.