Химик-аналитик в отдел Качествен контрол

Задължения и отговорности

 1. Спазване правилата за вътрешен ред, както и всички останали процедури на Системата за Управление на компанията.
 2. Извършва подготовка и провежда анализ на пробите, постъпили в химична лаборатория.
 3. Водене на технически записи от извършваните дейности и попълване своевременно на документи от СУ.
 4. Поддържа чистота на работното място и извършва всички необходими дейности по текуща поддръжка на използваната аналитична апаратура, спомагателно оборудване и консумативи.
 5. Сътрудничи (а при необходимост и замества) Специалистите качествен контрол при извършване на междинен и краен контрол на произвежданите продукти, както и при извършване на входящ контрол на суровини.

Изисквания

 • Завършено висше образование с образователна степен „Магистър“ или „Бакалавър“ по химия или други подходящи природни науки;
 • Познания (опит) при работа с хроматографска апаратура HPLC и GC;
 • Опит при работа със стандартна лабораторна апаратура;
 • Аналитично мислене;
 • Ползване на английски език (ниво B1).
 • Познания по стандартите по качество (GMP, ISO/IEC 17025) ще се счита за предимство.

Предложението

 • В отдел Качествен контрол са осигурени отлични възможности за професионално развитие, свързани с използване на съвременна аналитична апаратура, модерно обзаведени лаборатории, провеждане на вътрешни и външни обучения.
 • Работно време – 8.00 – 16:30ч (само в работни дни).
 • Местоположение: гр. Божурище (осигурен е служебен транспорт от/до гр. София-метростанция Сливница, гр. Дупница). Трудовият договор се сключва с изпитателен срок от 6 (шест) месеца.
 • Заплащането е свързано с личните умения за работа в химична лаборатория и необходимостта от последващи обучения.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография със снимка;
 • Мотивационно писмо.