Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Задължения и отговорности

 1. Провежда изпитвания на води, почви и отпадъци.
 2. Разработва и внедрява методи.
 3. Осигурява и поддържа нормалното функциониране на лабораторните апарати.
 4. Изготвя и поддържа необходимата документация по ISO 17025.
 5. Работи със специализиран лабораторен софтуер.

Изисквания

 • Отговорна, мотивирана личност, с желание за работа и развитие;
 • Притежава комуникативност и учтивост;
 • Умения за работа в екип и висока корпоративна култура;
 • Организираност, точност и прецизност при работа;
 • Умения за приоритизиране и аналитичност на поставените задачи;
 • Умения за спазване на правила и процедури, дисциплинираност;
 • Работно ниво на английски език;
 • Висше образование, степен магистър – Химия или аналогично;
 • Високо ниво на компютърна грамотност (MS Office), както и умения за работа с офис техника.

Предложението

 • Работа в млад екип от професионалисти;
 • Динамична работа в лаборатория, оборудвана с модерна апаратура;
 • Коректни трудови взаимоотношения;
 • Отлични условия на работната среда;
 • Трудов договор на осем часов работен ден и конкурентно възнаграждение, адекватно за изискванията на обявената позиция.

Необходими документи за кандидатстване

Актуална автобиография и снимка.