Задължения и отговорности

 • Извършва анализи и изпитвания, свързани с изходни суровини и материали, междинен контрол на твърди лекарствени форми и активни вещества, както и готови лекарствени форми.
 • Извършва контрол на почистване на оборудване и съоръжения.
 • Отразява резултатие от направените анализи в съответните дневници, съгласно утвърдени СОП  и работни инструкции.
 • Спазва СОП за оценка на аналитичните резултати.
 • Организира и следи за правилното съхранение на химикали, реактиви, работни и CRS стандарти.
 • Стриктно спазва утвърдените стандарти за безопасна работа и хигиена в лабораторията.

Изисквания

 • Средно образование или специализиран колеж – химия, фармация, биохимия;
 • Владеене на английски език – ниво A1, А2;
 • Компютърна грамотност- Microsoft Office;
 • Познания по органична и аналитична химия;
 • Опит в организиране, извършване и разбиране същността на лабораторни анализи и тестове се счита за предимство;
 • Готовност за работа на сменен режим.

Предложението

 • Стабилна и сигурна работна среда;
 • Въвеждащо обучение и възможност за усъвършенстване и професионално развитие;
 • Мотивиращи условия на труд и възнаграждение;
 • Атрактивен социален пакет, включващ ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др., съгласно фирмените политики;
 • Бонус “Препоръчай приятел” по утвърдени фирмени правила.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография