Експерт “Лекарствена безопасност”

Задължения и отговорности

 1. Системен преглед, анализ и оценка на публикации в местната и световната научна литература, касаеща лекарствената безопасност.
 2. Системна информираност за новости в областта на законодателството по отношение на лекарствената безопасност.
 3. Системен анализ и оценка на профила на безопасност на продуктите на компанията, въвеждането на информацията в съответните бази – данни, както и изготвяне на необходимата документация.
 4. Изготвяне на Периодични доклади по безопасност и Планове за управление на риска.

Изисквания

 • Висше медицинско или фармацевтично образование;
 • Предишен опит на сходна позиция, познания в областта на медицинските и/или регулаторни дейности и Medical Writing (изготвяне на доклади и становища на английски език) ще се счита за предимство;
 • Свободно владеене на английски език (минимум В2 ниво писмено и говоримо);
 • Владеенето на руски език или втори европейски език ще се счита за предимство;
 • Компютърна грамотност (умения за работа с Microsoft Office, бази данни, интернет приложения, специализирани софтуери и др.);
 • Способност за работа самостоятелно и в екип, както и в условия на динамична среда и срочност.

Предложението

 • Стабилна и сигурна работна среда с възможност за контакти в страната и чужбина;
 • Последователно и задълбочено обучение във всички аспекти на лекарствената безопасност;
 • Мотивиращи условия на труд и възнаграждение;
 • Атрактивен социален пакет, включващ ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др., съгласно фирмените политики;
 • Бонус “Препоръчай приятел” по утвърдени фирмени правила.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография

Ако проявявате интерес към тази позиция и считате, че отговаряте на посочените изисквания, позвънете на тел.: 0885 239 832