Заместник ръководител лаборатория Качествен контрол

Към момента, компанията търси да назначи Заместник ръководител лаборатория Качествен контрол в Дирекция Качество.

Задължения и отговорности

 1. Контролира и извършва лабораторно изпитване, съгласно утвърдени спецификации на изходни, насипни и крайни продукти.
 2. Разработва нови методи за анализ и тяхното валидиране.
 3. Отговаря и изготвя аналитичната част от регистрационната документация.
 4. Изготвя документация и участва при трансфер на аналитичните методи.

Изисквания

 • Висше образование – специалност Химия и Фармация, Химични технологии, Биотехнология;
 • Отлични познания в разработване, валидиране и трансфер на методи за анализ;
 • Задължителен опит при работа с Течна, Газова, Тънкослойна хроматография, Физико-химични анализи;
 • Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Минимум 3 години стаж в системата по качество;
 • Умения за работа в екип;
 • Опит на подобна позиция е предимство.

Предложението

 • Интересна и и предизвикателна работа;
 • Нова, съвременна работна среда;
 • Модерна аналитична апаратура;
 • Възможност за дългосрочна заетост;
 • Възможност за професионално развитие и добро възнаграждение.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография;
 • Актуална снимка.