Кариерният център предлага на студентите и докторантите на Факултета по химия и фармация следните услуги:

  • информация за свободни стажантски и работни позиции, както и други възможности за придобиване на професионален опит и професионална реализация;
  • актуална информация за тенденциите на пазара на труда;
  • кариерно планиране и стратегии за по-ефективно търсене на стажантски програми и работни позиции;
  • помощ при съставянето на CV, мотивационно писмо, резюмета и други необходими документи при кандидатстване за работа;
  • подготовка за явяване на интервю и поведенчески стратегии;
  • диагностициране на професионални умения, способности, качества и интереси и предоставяне на обратна връзка;
  • участие в събитията, организирани от Химексперт – срещи с работодатели, семинари, Дни на кариерата и др.