Учител природни науки в прогимназиален етап на прогресивно училище

Задавате ли си въпроси за професионалното си развитие?

Замисляли сте се за възможността да развиете програма по природни науки като част от международна програма в прогресивно училище?

  1. Да насочвате учениците да изследват самостоятелно и съвместно теми чрез проучване, наблюдение и експерименти.
  2. Да изследвате връзките между науката и всекидневния живот.
  3. Чрез истински примери в научните приложения, да откривате заедно с учениците   напрежението и зависимостите между науката и морала, етика, култура, икономика, политика и околна среда.

Ако това е Вашето желание за професионално развитие – станете УЧИТЕЛ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ в прогимназиален етап при нас!

Изисквания

  • Висше образование, специалност Физика/Химия/Биология, учителска правоспособност е предимство, (възможно е докторантура или студенти последна година);
  • 2 години педагогически опит в преподаване на ученици в прогимназия;
  • Английски език – писмено и говоримо, ниво B1;
  • Компютърна и медийна грамотност;
  • Широка обща култура и интереси;
  • Умения за управление на групова динамика при деца;
  • Рефлективност, проактивност и екипно сътрудничество.

Първият етап от подбора е свързан с проверка за съответствие на документите с изискванията за заемане на ролята. За следващи стъпки ще се свържем с успешно преминалите първия етап.