Целогодишни стажантски програми

Гъвкаво работно време – стажантите сами избират часовете на присъствие в компанията, които не трябва да са по-малко от 20 часа седмично. Стажовете се провеждат целогодишно и са с продължителност минимум два месеца. Стажът се провежда на територията на АРОМА, където са разположени както административните офиси, така и производствената част на компанията, което дава възможност съвсем отблизо да се проследи процеса “от идеята до готовия продукт”.

Стажантските програми на АРОМА са уникална възможност да станете част от нашата банка за таланти, от която набираме нашите бъдещи служители.