„БИОВЕТ“ АД – клон Разград набира кандидати за длъжността: Технолог в цех „Йонообмен“.

Задължения и отговорности

  1. Участвате в организирането и планирането на производството в цеха.
  2. Контролирате правилното и рационално изразходване на суровини и материали.
  3. Участвате в разработването, въвеждането и развитието на технологиите.
  4. Съставяте отчети и извършва анализи на постигнатите резултати.

Изисквания

  • Висше образование – специалност „Химия“, „Органичен синтез“, „Биотехнологии“ или друго съответстващо;
  • Опит на сходна позиция ще се счита за предимство.

Предложението

  • Мотивиращо възнаграждение и бонуси;
  • Различни социални придобивки – ваучери за храна, застраховка и др.;
  • Поемане на транспортни разходи на работниците, живеещи извън пределите на гр. Разград.