Портфолиото на Адифарм ЕАД включва над 130 продукта, представени на вътрешен и световни пазари.

Към момента компанията търси да назначи ТЕХНОЛОГ R&D.

Задължения и отговорности

 1. Извършва изследователски и развойни дейности свързани с разработване и внедряване на нови продукти, технологии на производство, усъвършенстване на съществуващи технологии.
 2. Участва в дейности по валидиране и трансфер на технологии.
 3. Изготвя производствено-техническа документация.
 4. Координира лабораторни експерименти/разработки/тестване/анализ/методи.
 5. Изготвя части от документация, съгласно регулаторните изисквания за регистрационна документация за България, Европейски съюз и трети страни.
 6. Съгласува проектите и графиците с ръководството, спазва тяхното координиране и изпълнение.

Изисквания

 • Висше образование – фармация, химия, медицина;
 • Минимум 3 години практически опит във фармацевтична производствена фирма, като технолог R&D;
 • Умения да разработва, експериментира и внедрява нови генерични лекарства;
 • Умения да изготвя технологична документация, да валидира технологични процеси;
 • Отличен английски и руски език;
 • Креативност, умение за работа в екип, аналитично мислене, отговорност.

Предложението

 • Отлични условия в престижна и динамично развиваща се компания;
 • Интересна и предизвикателна работа;
 • Интелигентна съвременна работна среда, с възможност за много контакти в страната и чужбина;
 • Дългосрочна заетост;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Възможност за професионално развитие;
 • Стандартно работно време – 8:30 – 17:00 часа;
 • Коректно отношение от страна на работодателя.
 • Допълнителна здравна застраховка, профилактични прегледи.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография на български език
 • Актуална снимка