“Атоменергоремонт” АД разполага с производствена база на площадката на “АЕЦ-Козлодуй” ЕАД с работни халета, оборудвани с кранове, металообработващи машини и необходимата съвременна техника и инструменти.

В момента дружеството търси да назначи ТЕХНОЛОГ, ОЦЕНИТЕЛ.

Изисквания

  • Образование: Висше – бакалавър или магистър;
  • Област на висшето образование: “Химия” или “Химически науки”;
  • Професионален опит: ще се счита за предимство;
  • Основни познания в областта на химията и физиката;
  • Комуникативност и отговорност;
  • Компютърна грамотност: MS Word, Excel;
  • Способност за работа самостоятелно и в екип;
  • Възможност и умения за боравене с измервателни инструменти.

Необходими документи за кандидатстване

  • Актуална автобиография