“Атоменергоремонт” АД разполага с производствена база на площадката на “АЕЦ-Козлодуй” ЕАД с работни халета, оборудвани с кранове, металообработващи машини и необходимата съвременна техника и инструменти.

В момента дружеството търси да назначи Технолог, оценител.

Изисквания

 • Образование: Висше – Бакалавър или Магистър;
 • Област на висшето образование: “Химия” или “Химически науки”;
 • Професионален опит: ще се счита за предимство;
 • Основни познания в областта на химията и физиката;
  Комуникативност и отговорност;
  Компютърна грамотност: MS Word, Excel;
  Способност за работа самостоятелно и в екип;
  Възможност и умения за боравене с измервателни инструменти.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография