Дейността на Г.М. ЕООД е насочена към непрекъснато усъвършенстване и модернизиране на производството, съхраниението и дистрибуцията на етилов алкохол , сух зърнен спиртовиден остатък с търговското наименование фермодил и декстрин. В момента компанията търси да присъедини към своя екип специалист на позицията “Технолог на смяна”.

Месторабота:

София

Задължения и отговорности
 • Спазва технологичните изисквания и инструкции
 • Участва в планирането на производството
 • Контролира спазването на разходните норми за суровини, химикали, спомагателни материали и енергийни ресурси
 • Подготвя и поддържа актуална технологична документация
 • Спазва установените правила за здравословни и безопасни условия на труд
 • Поддържа чистотата на работното място

Изисквания
 • Висше образование, степен бакалавър или магистър, за предпочитане Химия или Биология
 • Опит в производство ще се счита за предимство
 • Добра компютърна грамотност
 • Готовност за работа на смени (двусменен режим, който включва нощна смяна)
 • Отговорност и умения за работа в екип

Предложението
 • Въвеждащо вътрешно обучение
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Коректни трудовоправни отношения
 • Дългосрочен ангажимент в утвърдена компания
 • Възможност за обучение и кариерно развитие
 • Работно облекло

Документи за кандидатстване
 • Автобиография
 • Актуална снимка