Задължения и отговорности

 1. Спазва технологичните изисквания и инструкции.
 2. Участва в планирането на производството.
 3. Контролира спазването на разходните норми за суровини, химикали, спомагателни материали и енергийни ресурси.
 4. Подготвя и поддържа актуална технологична документация.
 5. Спазва установените правила за здравословни и безопасни условия на труд.
 6. Поддържа чистотата на работното място.

Изисквания

 • Висше образование, степен бакалавър или магистър, за предпочитане Химия или Биология;
 • Опит в производство ще се счита за предимство;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Готовност за работа на смени (двусменен режим, който включва нощна смяна);
 • Отговорност и умения за работа в екип.

Предложението

 • Въвеждащо вътрешно обучение;
 • Коректни трудовоправни отношения;
 • Дългосрочен ангажимент в утвърдена компания;
 • Възможност за обучение и кариерно развитие;
 • Работно облекло.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография;
 • Актуална снимка.