Технолог – изготвител инжекционни разтвори

В момента компанията търси да назначи специалист на позицията Технолог – изготвител инжекционни разтвори за ампулното и лиофилно производство.

Задължения и отговорности

 1. Контролира спазването на технологичните изисквания на манипулациите на изготвяне на инжекционни разтвори.
 2. Изчислява точно и коректно рецептата за разтвора, който ще изготвя.
 3. Подготвя за работа апаратурата, съгласно утвърдената инструкция.
 4. Спазва стриктно технологията на изготвяне на разтвора за съответния лекарствен продукт.
 5. Претегля всички изходни материали, съгласно процедури и инструкции за претегляне.
 6. Попълва своевременно протокол – инструкциите от партидните досиета, протоколи и дневниците, които касаят работата му.
 7. Контролира поведението на персонала в работни помещения.
 8. Провежда и контролира процеса на технологично чистене.
 9. Контролира процеса на хигиенизиране.
 10. Попълване своевременно технологичната документация.

Изисквания

 • Висше образование (Бакалавър) – Фармация, Химия, Биология, Биотехнология;
 • Компютърна грамотност;
 • Умения за работа в екип;
 • Познаване на правилата за Добра производствена практика;
 • Възможност за работа на сменен режим.

Предложението

 • Стабилна и сигурна работна среда;
 • Въвеждащо обучение и възможност за  усъвършенстване и професионално развитие;
 • Мотивиращи условия на труд и възнаграждение 
 • Атрактивен социален пакет включващ: ваучери ;за храна, допълнително здравно осигуряване и др., съгласно фирмените политики;
 • Бонус „Препоръчай приятел“ по утвърдени фирмени правила.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография