Задължения и отговорности

 1. Участва в разработването и внедряването на нови продукти и технологии и в актуализирането на съществуващите.
 2. Изготвя технологични документи свързани с развойната и производствената дейност.
 3. Контролира съответствието на разработваните и произвежданите продукти с установените качествени и количествени норми.
 4. Участва във всички дейности свързани с изпълнение задълженията на фирмата произтичащи от Европейското и национално законодателство в областта на химичните вещества.

Изисквания

 • Висше образование в областите химия, биология, фармация (Инженерна специалност/квалификаци  ще се счита за  предимство);
 • Желание да надградите квалификацията си  посредством обучение и развитие в областта на производството на химически продуки;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Владеене на английски език на добро работно ниво;
 • Желание и готовност за обучение и самообучение.

Предложението

 • Конкурентно възнаграждение;
 • Отлични условия на труд;
 • Осигурено обучение  в съответствие с утвърдените вътрешнофирмени стандарти;
 • Работа в динамична среда в стабилна компания;
 • Добър социален пакет, безплатен служебен транспорт;
 • Възможност за дългосрочно професионално развитие.

Необходими документи за кандидатстване

 • Подробна професионална автобиография;
  Мотивационно писмо.