ТЕХНОЛОГ-ХИМИК в отдел „Развитие и внедряване“

Задължения и отговорности

 1. Участва в разработването и внедряването на нови продукти и технологии и в актуализирането на съществуващите.
 2. Изготвя технологични документи свързани с развойната и производствената дейност.
 3. Контролира съответствието на разработваните и произвежданите продукти с установените качествени и количествени норми.
 4. Участва във всички дейности свързани с изпълнение задълженията на фирмата произтичащи от Европейското и национално законодателство в областта на химичните вещества.

Изисквания

 • Висше образование в областта на химичните технологии;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Владеене на английски език, писмено и говоримо;
 • Качество на извършваната работа и изпълнение на задачите в срок;
 • Способност за предлагане на нови идеи и решения;
  Стаж по специалността като технолог, химик ще се счита за предимство.

Предложението

 • Конкуретна и адекватна стартова заплата;
 • Бонуси в зависимост от индивидуалните постижения;
 • Безплатна почивна база за служители и техните семейства;
 • Безплатен служебен транспорт или карта за гориво;
 • Безплатен годишен медицински преглед и пакет изследвания;
 • Безплатно работно облекло;
 • Еднократна финансова помощ при раждане на дете;
 • Ваучери за храна;
 • Възможност за дългосрочно професионално развитие.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография