Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Задължения и отговорности

 1. Входящ контрол на суровини и материали нужни за производството.
 2. Проследяване на качеството на боядисаната продукция с подходящи за целта уреди.
 3. Провежда лабораторни анализи, свързани с технологичния процес.
 4. Следи за химичната обработка в производството.
 5. Води дневници за изпълнението на производствения процес.

Изисквания

 • Организираност;
 • Желание за работа в екип и стремеж за усъвършенстване;
 • Отговорност и точност;
 • Технически познания.

Предложението

 • Професионално развитие;
 • Коректни трудови отношения;
 • Трупане на нови знания;
 • Бонус система;
 • Месечно възнаграждание под формата на ваучери на стойност 200 лв.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография