Технолог – Алуминиево производство/ печатни процеси

Задължения и отговорности

 1. Разработване на технологична документация за нови и съществуващи продукти;
 2. Разработване на лакове и мастила;
 3. Поддържане на база данни за продукти и материали/лакове, мастила, алуминий и др.;
 4. Контрол върху технологичната приложимост на доставените материали;
 5. Непрекъснат контрол за спазване на утвърдените технологични изисквания в процеса на производство.

Изисквания

 • Висше образование, предпочитан профил “Химия” и/или други химикотехнологични специалности;
 • Познания в областта на печатните процеси и металознанието;
 • Владеене на английски език е предимство;
 • Опит на подобна длъжност е предимство.
  • Специфични професионални знания и умения:
   • познания в областта на химикотехнологичните процеси, свързани с печат върху метал;
   • познания за, и работа с лакове и мастила;
   • работа с технологична документация.
  • Допълнителни професионални квалификации:
   • Компютърна грамотност – MS Office, Internet.
  • Личностни качества и умения:
   • комуникативност и умения за работа в екип;
   • способност за анализиране и вземане на решения;
   • комбинативно мислене, гъвкавост и инициативност;
   • стресоустойчивост и работа в динамична среда.

Допълнителна информация: работи се на смени, в т.ч нощна смяна.