Технически сътрудник – лабораторни дейности

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Задължения и отговорности

  1. Изготвяне протоколи от лабораторни изпитвания.
  2. Изготвяне на входящо-изходяща документация свързана с дейността на лабораторията.
  3. Приемане на проби.

Изисквания

  • Висше образование е предимство – ветеринарна медицина, микробиология, технология на храните, химия, екология;
  • Компютърна грамотност – Word, Excel;
  • Комуникативност и умения за работа в екип
  • Организираност, умение за определяне на приоритети;
  • Английски език – предимство.

Необходими документи за кандидатстване

  • Автобиография с актуална снимка