Търговски представител/Продуктов мениджър

Задължения и отговорности

Изисквания

  • ОБРАЗОВАНИЕ: БИОЛОГЯ, БИОТЕХНОЛОГИЯ, МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ, ХИМИЯ – СТЕПЕН БАКАЛАВЪР ИЛИ МАГИСТЪР;
  • Предимство – опит в областта на клетъчното култивиране, имунология, рекомбинантни ДНК технологии, молекулярни техники;
  • Задължително владеене на английски език – писмено и говоримо;
  • Компютърна грамотност;
  • Шофьорска книжка;
  • Възможност за пътуване в страната и чужбина

Необходими документи за кандидатстване

  • Автобиография с актуална снимка;
  • Мотивационно писмо.