Стажанти в отдел „Осигуряване на качеството и лаборатория“

Участието в стажантската програма ще ви даде възможност:

 • Да окачествявате постъпващата суровина – хлебна пшеница и произведения продукт – брашното; да извършвате органолептични анализи на влага, пепел, протеин, глутен, отпускане на глутена, ситов анализ.
 • Да придобиете реални умения за работа в лабораторията на водещ производител на храни.
 • Да работите с експерти в сигурна и професионална среда.
 • Да споделите корпоративните ни ценности и култура.
 • Да станете част от европейския ни екип.
 • Да придобиете базови знания за практическото приложение на системата за управление на качеството и поддържане на стандартите за качество в предприятието.

Изисквания към кандидатите:

 • Студенти от специалности в областта на: химия, биология, биотехнологии, хранителни технологии и др.;
 • Работа с MS Office;
 • Желание за участие в работния процес, екипност, организационни и аналитични умения, любознателност.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография с актуална снимка;
  Мотивационно писмо.

*Важно за нас е да посочите в документите си дата, която е удобна за вас за започване на стажа.
Не е задължително притежаването на предишен професионален опит, но при наличието на такъв, ще представлява интерес за нас да го опишете.