Стажант за Лабораторен Изпитвателен Комплекс (ЛИК) – маркетинг

През 2024 година за двадесет и втори път компанията ще приеме студенти и млади специалисти от различни специалности в стажантската програма “Предизвикай бъдещето”. Голяма част от младежите продължават кариерния си път в компанията на постоянни позиции.

Ако искате да се включите и имате:

 • Завършен минимум трети курс – специалности „Екология“, „Биотехнологии“,“Екохимия“, „Инженерна химия“, „Молекулярна биология“, „Микробиология и микробиологичен контрол“, „Хидробиология и пречистване на водите“, „Екологична биотехнология“ или друга релевантна специалност;
 • Добри познания в областта на химията/биологията;
 • Развити аналитични умения;
 • Желание за работа в екип.

Предложението

 • 3-месечен платен стаж от юли до септември месец;
 • 8-часов работен ден, изпълнен с възможности за нови знания и умения;
 • Професионални обучения за работа в реална корпоративна среда;
 • Ментор, който ще Ви напътства с полезни съвети и ценни насоки през целия период на стажа.

На какво ще Ви научим:

 • Да предлагате лабораторни услуги на съществуващи клиенти и да привличате нови;
 • Да анализирате пазара на лабораторни услуги на локално, регионално и национално ниво;
 • Да изготвяте оферти за платени лабораторни услуги;
 • Да извършвате статистически анализ – бизнес анализ и SWOT анализ;
 • Да работите със софтуерните продукти, поддържащи дейността на Лабораторния изпитвателен комплекс.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография