SOpharmacy дава възможност на студенти в специалност Фармация да стартират своя кариерен път и да надградят знания и умения в реална среда.

Място на провеждане на стажа: София

По време на стажа, съвместно с квалифициран магистър-фармацевт, стажантът в SOpharmacy има възможност да:

 • Консултира клиентите спрямо техните индивидуални нужди, спазвайки законовите разпоредби, политиката на компанията и ценностите на работодателя;
 • Да наблюдава и/или работи с рецепти и да придобие нужните умения да разчита правилно предписаните лекарствени продукти и да проконтролира предписаната дозировка;
 • Запознава се с иновативни за българския пазар подредба по категории, предлагаща лесна ориентация и комфорт на клиентите по време на престоя им в аптеката;
 • Запознава се с иновативен начин на извършване на професионалната консултация на предназначено за целта място, предлагащо комфорт и дружелюбна среда;
 • Участва в представянето на маркетингови активности, промоционални кампании, програми за лоялни клиенти и други инструменти;
 • Участва в получаването на стока в аптеката и адекватното позициониране на продуктите, спрямо утвърдените в компанията стандарти;
 • Става част от амбициозен и сплотен екип.

Изисквания

 • Образование – студент в специалност Фармация;
 • Организираност и отговорност към постигане на заложените цели;
 • Добри комуникативни и презентационни умения.

Предложението

 • Платен стаж – възнаграждение, съответстващо на отговорностите и задълженията;
 • Възможности за обучения през вътрешно разработена онлайн платформа за учене SOAcademy;
 • Допълнително здравно осигуряване и възможност за включване на членове на семейството към него, на преференциални условия;
 • Висококачествено работно облекло – 2 комплекта;
 • Коректни и изрядни работодателски практики – пълни осигуровки и следване разписани политики и процедури за работа в аптека по концепция Софармаси;
 • Възможност за ползване на корпоративни отстъпки;
 • Стабилна, сигурна и динамична работна среда;
 • Корпоративна култура, която приветства идеи и инициатива;
 • Приятелски и подкрепящ екип.