СТАЖАНТ В ОТДЕЛ ХИМИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

“ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ” е водеща компания в рудодобивната индустрия, дъщерно дружество нa Дънди Прешъс Металс – Канада.

Ние организираме

ЛЕТЕН СТАЖ В ОТДЕЛ ХИМИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ

С какво се занимава отдел „Химическа лаборатория”: Окачествяване на технологично производство и изходяща продукция; Анализ на различни видове проби от подземния рудник и обогатителната фабрика; Анализ на проби от изследователска лаборатория; от разкриване на находища на различни руди и скъпоценни метали; Анализ на проби от концентрата (крайния продукт на предприятието); Анализ за мед, сяра, злато, сребро, арсен и др; Мулти-елементен анализ; Аналитично обслужване на външни клиенти; Международна SGS акредитация и сертификация по ISO 9001-2015.

Описание на стажа

Стажантите ще бъдат обучавани и ще участват в реални условия в дейността на отдела

  • Запознаване с основните направления на работа в отдела;
  • Сортиране, опаковане и подреждане на проби и документи към тях;
  • Запознаване и усвояване на някои химични анализи.

Изисквания

  • Висше образование – Неорганична химия/ Металургия, 3-ти или последен курс на обучение;
  • Интерес към работа в химическа лаборатория;
  • Прецизност и работа в екип;
  • Компютърни умения;
  • Владеенето на английски език е предимство.

Ние предлагаме

  • Платен стаж;
  • Осигурен е безплатен транспорт от и до София и безплатна храна;

За да кандидатствате за стажа, моля изпратете СV и мотивационно писмо.

Документи ще се приемат до 30.04.2024 г.