Стажант с профил химия за Лабораторен Изпитвателен Комплекс (ЛИК)

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

През 2024 година за двадесет и втори път компанията ще приеме студенти и млади специалисти от различни специалности в стажантската програма “Предизвикай бъдещето”. Голяма част от младежите продължават кариерния си път в компанията на постоянни позиции.

Ако искате да се включите и имате:

 • Завършен минимум трети курс в областта на „Химия“, „Екохимия“, „Инженерна химия“, „Биотехнология“ или друга подходяща специалност;
 • Добри познания по аналитична, органична и неорганична химия;
 • Готовност за работа при спазване на определени срокове;
 • Развити аналитични умения;
 • Желание за работа в екип.

Ние Ви предлагаме:

 • 3-месечен платен стаж от юли до септември месец;
 • 8-часов работен ден, изпълнен с възможности за нови знания и умения;
 • Професионални обучения за работа в реална корпоративна среда;
 • Ментор, който ще Ви напътства с полезни съвети и ценни насоки през целия период на стажа.

На какво ще Ви научим:

 • Да участвате в изпълнението на лабораторни физикохимични анализи във връзка с мониторинга на отпадъчни води и утайки;
 • Да участвате в изпълнението на лабораторни физикохимични анализи във връзка с мониторинга на питейни води;
 • Да работите със система за лабораторен мениджмънт WinLims;
 • Да използвате лабораторни измервателни уреди и апаратура.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография