Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Стажът е подходящ за студент със завършен поне 3-ти курс в областта на екологията или химията. Инженерната специалност е предимство.

Основни дейности по време на стажа

  1. Законодателната уредба по опазване на околната среда – в т.ч. химични вещества и смеси, управление на отпадъци, качество на въздуха и т.н.
  2. Участва в организацията на обучения и събития.
  3. Работи от офис, дистанционно от вкъщи, както и чрез посещения на обекти.
  4. Изготвя презентации, статии, новини и бюлетин за уебсайтове и социални мрежи.
  5. Комуникира с институции, потенциални клиенти и партньори, чрез провеждане на срещи, по електронна поща и по телефон.
  6. Подготвя проектни предложения и оферти.
  7. Работи в сътрудничество с останалите членове на екипа.

Минимални изисквания

  • Висше образование;
  • Работно ниво на владеене на английски език;
  • Умения за ползване на софтуерни продукти за въвеждане, обработка и оформяне на текстове и таблици.

Ако стажът представлява интерес за Вас, кандидатствайте по обявата на e-mail адрес: info@nei.bg, като изпратите написани на български език CV и кратък текст (до 1 страница) защо бихте искали да работите в областта на околната среда.