Регионална здравна инспекция – Варна търси да назначи старши експерт в отдел „Радиационен контрол” към дирекция „Обществено здраве”.

Изисквания за заемане на длъжността

 • Завършено висше образование с ОКС „Бакалавър или Магистър“ по специалност от направление „Химия“, „Радиохимия“
 • Професионален опит – 1 година;
 • Добри познания за работа с МS Office (Word, Excel);
 • Отлични комуникативни умения;
 • Отлични умения за работа в екип и динамична среда;
 • Предимства:
  • владеене на английски език;
  • професионален опит в лаборатория;
  • познаване на класически и съвременни аналитични апарати и методи за анализ.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография