„Балканфарма Разград“ АД търси да присъедини към своя екип мотивиран кандидат за позицията Специалист, Вземане на проби към Дирекция „Качество“. Позицията е по заместване.

Задължения и отговорности

• Вземане на проби от материали, вещества, продукти, препарати и вода;
• Изготвяне на доклади;
• Ежедневно документиране на извършената работа;
• Изготвяне и актуализиране на Стандартни оперативни процедури.

Изисквания

• Висше образование/бакалавър, магистър/ – Химия, Фармация, Биология, Биотехнологии или други сходни;
• Компютърна грамотност;
• Възможност за работа на смени;
• Добро владеене на английски език ще се счита за предимство;
• Професионален опит на подобна длъжност ще се счита предимство.

Предложението

• Условия за работа в съответствие с нормите на трудовото и осигурително законодателство;
• Възможност за финансиране на продължаващо обучение и/или повишаване на квалификацията, свързана с изпълняваните дейности;
• Ежегодни безплатни профилактични прегледи и възможност за възстановяване на разходи за лечение и медикаменти.

Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/6318095