Специалист, Валидиране на аналитични методи

„Балканфарма Разград“ АД търси да присъедини към своя екип мотивиран кандидат за позицията Специалист, Валидиране на аналитични методи към Дирекция „Качество“. Позицията е по заместване.

Задължения и отговорности

• Дейности по валидиране и разработване на аналитични методи за предотвратяване на кръстосано замърсяване и други дейности в съответствие с изискванията за Добри производствени практики, стандарти по качество и други;
• Изготвяне на доклади;
• Ежедневно документиране на извършената работа.

Изисквания

• Висше образование/бакалавър, магистър/- Химия, Фармация, Биология, Биотехнологии или други сходни;
• Компютърна грамотност;
• Възможност за работа на смени;
• Добро владеене на английски език ще се счита за предимство;
• Професионален опит на подобна длъжност ще се счита предимство.

Предложението

• Условия за работа в съответствие с нормите на трудовото и осигурително законодателство;
• Възможност за финансиране на продължаващо обучение и/или повишаване на квалификацията, свързана с изпълняваните дейности;
• Ежегодни безплатни профилактични прегледи и възможност за възстановяване на разходи за лечение и медикаменти.

Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/6318124