Задължения и отговорности

 1. Запознаване и следене на нормативните изисквания и техните изменения както в националното, така и в международното законодателство в областта на парфюмерийно-козметичните продукти.
 2. Изготвяне досиета на продуктите.
 3. Изготвяне специфична информация по клиенти.
 4. Изготвяне техническа документация за регистрация.
 5. Поддържане базата данни относно суровини, използвани в производството на продуктите на компанията.
 6. Нотифициране на продуктите в електронен портал.

Изисквания

 • Висше образование – специалност Фармация, Химия, Биотехнологии, Бизнес администрация, Право или друга релевантна област;
 • За предимство ще се счита професионален опит, свързан административни или регулаторни дейности в сходен сектор;
 • Прецизност в умението за работа с цифри и обработка на данни;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Владеене на английски език;
 • Динамична, отговорна и отлично организирана личност.

Предложението
 • Работа във водеща българска компания, най-големият производител на козметика;
 • Предизвикателна и отговорна роля с перспективи за развитие;
 • Фиксирано работно време от 9.00 ч. до 17.30 ч. с възможност за преминаване на работа при условията на работно време с променливи граници;
 • Приятна работна среда в подкрепящ екип от професионалисти.

Документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография