АРОМА АД, водещ производител на козметика, чиито административен офис и производство се намират в гр. София, кв. Илиянци, ул. Кирил Благоев 12, търси да присъедини към отдел “Разработка на нови продукти“, мотивиран професионалист на длъжност “Специалист Съответствие”.

Задължения и отговорности
 • Запознаване и следене на нормативните изисквания и техните изменения както в националното, така и в международното законодателство в областта на парфюмерийно-козметичните продукти
 • Изготвяне досиета на продуктите
 • Изготвяне специфична информация по клиенти
 • Изготвяне техническа документация за регистрация
 • Поддържане базата данни относно суровини, използвани в производството на продуктите на компанията
 • Нотифициране на продуктите в електронен портал

Изисквания
 • Висше образование – специалност Фармация, Химия, Биотехнологии, Бизнес администрация, Право или друга релевантна област
 • За предимство ще се счита професионален опит, свързан административни или регулаторни дейности в сходен сектор
 • Прецизност в умението за работа с цифри и обработка на данни
 • Отлична компютърна грамотност
 • Владеене на английски език
 • Динамична, отговорна и отлично организирана личност

Предложението
 • Работа във водеща българска компания, най-големият производител на козметика
 • Предизвикателна и отговорна роля с перспективи за развитие
 • Фиксирано работно време от 9.00 ч. до 17.30 ч. с възможност за преминаване на работа при условията на работно време с променливи граници
 • Приятна работна среда в подкрепящ екип от професионалисти

Документи за кандидатстване
 • Актуална автобиография